Jesteśmy grupą młodych ludzi (24+), którzy w żywy sposób pragną uczestniczyć w życiu Kościoła. Ponieważ pragniemy nie być jedynie statystami, niemymi świadkami wydarzeń rozgrywających się tuż obok nas, postanowiliśmy stworzyć wspólnotę adresowaną do absolwentów, osób pracujących i ludzi w wieku poakademickim...

Projekt Fundacji "Dom Pokoju"

26 października 2012, 17:58
Serdecznie zapraszamy na spotkania z czterema wielkimi teologami organizowane przez Dom Edyty Stein i Fundację "Dom Pokoju".

Mają one na celu zapoznanie Wrocławia z czterema wielkimi teologami (Stein - karmelitanka bosa, Bonhoeffer - protestant, Staritz - pastorka, Jacob - rabin), którzy przyszli tu na świat i studiowali. Łączy ich wspólna, smutna historia, ponieważ działali w świecie na wskroś przesiąkniętym nazizmem. Bunt przeciw okrucieństwu systemu jest wyraźnie widoczny w ich teologiach. Przeżyli śmierć wielu bliskich bądź sami padli ofiarą Hitlera.

Inicjatywa ma charakter ponadwyznaniowy, dlatego projekt wspiera m.in. PWT, EWST, gmina żydowska, a medialnie Radio Rodzina. Szczegóły znajdują się na plakacie oraz na stronie: www.dompokoju.org.