Nad formacją duchową Wspólnoty czuwają wyznaczeni przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego asystenci kościelni, którzy są znakiem łączności Wspólnoty z Kościołem katolickim.

Aktualnie naszym asystentem kościelnym jest ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz.

Doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia biblijna); doktor nauk humanistycznych (bibliologia) Uniwersytetu Wrocławskiego (2003); doktor nauk teologicznych (teologia biblijna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2004); licencjusz nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego „Biblicum” w Rzymie (2008). Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu. Od 2014 r. prorektor ds. naukowo-dydaktycznych PWT we Wrocławiu. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu oraz języka hebrajskiego. Specjalizuje się w studium przekładów biblijnych, szczególnie polskich przekładów z okresu reformacji i odrodzenia. Od ponad 20 lat zaangażowany w pracę z ruchami kościelnymi.

W 2011 r. mianowany przez Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Asystentem Kościelnym Wspólnoty „Droga”. Nominacja została przedłużona przez Arcybiskupa Józefa Kupnego dn. 27 stycznia 2016 r. na okres kolejnych trzech lat (do 27 stycznia 2019 r.).