Nad formacją duchową Wspólnoty czuwają wyznaczeni przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego asystenci kościelni, którzy są znakiem łączności Wspólnoty z Kościołem katolickim.

Aktualnie naszym asystentem kościelnym jest ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz.

Doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia biblijna); doktor nauk humanistycznych (bibliologia) Uniwersytetu Wrocławskiego (2003); doktor nauk teologicznych (teologia biblijna) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2004); licencjusz nauk biblijnych Papieskiego Instytutu Biblijnego „Biblicum” w Rzymie (2008). Kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu. Od 2014 r. prorektor ds. naukowo-dydaktycznych PWT we Wrocławiu. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu oraz języka hebrajskiego. Specjalizuje się w studium przekładów biblijnych, szczególnie polskich przekładów z okresu reformacji i odrodzenia. Od ponad 20 lat zaangażowany w pracę z ruchami kościelnymi.

W 2011 r. mianowany przez Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego Asystentem Kościelnym Wspólnoty „Droga”. Nominacja została przedłużona przez Arcybiskupa Józefa Kupnego dn. 27 stycznia 2016 r. i trwa do dziś.