Wspólnota to miejsce, w którym możemy angażować się w różne aktywności, ale też przestrzeń, gdzie możemy wyjść z własną inicjatywą, zapraszając innych do udziału w niej. 

W związku z reżimem epidemiologicznym większość naszych inicjatyw jest zawieszona i zależy od aktualnych przepisów sanitarnych. Żywy Różaniec działa w standardowej odsłonie.

Modlić się z Maryją

 

Terminarz modlitwy razem z intencjami

Wszyscy znamy tę modlitwę: powtarzane „Ojcze nas”, „Zdrowaś Mario” i „Chwała Ojcu” – oto cała „techniczna” strona modlitwy różańcowej. Jest to modlitwa tak prosta, że może ją odmawiać nawet dziecko. Dla wielu jest ona jednak trudna i niezrozumiała. Bo jak można równocześnie powtarzając słowa, np. „Zdrowaś Mario”, medytować nad tajemnicami z życia Jezusa? Po co tak czynić? Czy nie lepiej medytować bez powtarzania wyuczonych na pamięć modlitw?

Inni znowu twierdzą, że jest to modlitwa dla starszych kobiet. Niejednemu przecież z nas pozostał w pamięci obraz własnej babci siedzącej całymi godzinami przy piecu i przesuwającej leniwie w palcach nanizane na nitkę różańcowe paciorki. Do tego stopnia przypisujemy tę modlitwę ludziom starszym, że widok różańca w ręku młodego człowieka dziwi, a nawet wzbudza na twarzy lekki uśmiech.

Są również i tacy, którzy twierdzą, że praktyka modlitwy różańcowej pochodzi z religii Wschodu: hinduizmu czy buddyzmu i stawiają ją na równi z pogańskimi, powtarzanymi wielokrotnie, mantrami.

Czym zatem jest ta modlitwa? Dlaczego wzbudza tyle kontrowersji i mylnych sądów? Spróbujmy prześledzić historię tej modlitwy, zbadajmy jej głębię i kryjące się pod pozorem prostoty bogactwo.

 

Warsztaty dla kobiet i mężczyzn

W czasach zacierania się różnic między płciami, stawiania znaku równości między kobiecością a męskością, problemów z własną tożsamością i poczuciem własnej wartości zapraszamy na warsztaty, które w atrakcyjny sposób mówią o ludzkiej godności oraz o Bożym Planie, wpisanym życie każdego z nas.

Doceniając różnice między płciami, zapraszamy mężczyzn, aby wspólnie mogli odkrywać źródło swojej siły oraz zastanowić się, jaka jest rola wierzącego mężczyzny w świecie. Zapraszamy także kobiety, aby na nowo odkryły piękno i wartość swojej kobiecości, która jest tak potrzebna dzisiejszemu światu  – rodzinie, osobom, z którymi spotykamy się na płaszczyźnie zawodowej i Kościołowi.

Inicjatywa ta już od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem. KiM odbywa się zwykle w okresie wiosenno-letnim. Plan spotkań jest zróżnicowany, każdego roku inny, a prowadzący to specjaliści w zakresie rozwoju osobistego, duchowego, relacji i komunikacji. Warsztaty to czas pracy nad sobą oraz odpoczynku, a także zawierania nowych znajomości. To przede wszystkim czas – którego na co dzień nam brakuje – na zwolnienie tempa, zastanowienie się nad sobą.

Wdzięczni za nasze talenty, którymi obdarzył nas Bóg Stwórca, chcemy rozwijać się i działać dla dobra naszej Wspólnoty oraz Kościoła. W oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła Katolickiego chcemy coraz lepiej poznawać Boga i wyrażać to poprzez słowo, ruch, muzykę i barwy. 

Zapraszamy na nasze spotkania wszystkie osoby uzdolnione artystycznie: teatralnie, muzycznie, plastycznie, fotograficznie, tanecznie i literacko.

Aktualizacja: grupa twórcza w okresie pandemii zawiesiła działalność.

W grudniu 2019 roku powstała nowa inicjatywa: „Wyjścia do Bezdomnych”.

Nasz asystent ks. Rajmund Pietkiewicz otrzymał propozycję poprowadzenia rekolekcji wielkopostnych w noclegowni dla bezdomnych w 2021 roku. Aby przybliżyć nam problem bezdomności, zaprosił na spotkanie Rady Wspólnoty ks. Ryszarda Zawadzkiego, który już od kilkunastu lat posługuje wśród bezdomnych. Ks. Ryszard organizuje spotkania w noclegowni przy ulicy Małachowskiego, gdzie służy jako kapłan, odprawiając Eucharystię oraz spowiadając mieszkańców ośrodka.

Jako Diakonia Ewangelizacyjna wspólnie z innymi członkami Wspólnoty „Droga” podjęliśmy współpracę z ks. Ryszardem.  Posługujemy wśród bezdomnych podczas comiesięcznej Eucharystii oraz prowadząc animacje i prezentując umiejętności grupy twórczej. W tej inicjatywie wspomagają nas też inne diakonie i członkowie wspólnoty zrzeszeni w takich grupach jak:

  • Liturgiczna Służba Ołtarza,
  • Diakonia Muzyczna,
  • Grupa Twórcza,
  • wszyscy chętni, którzy chcą ofiarować swój czas i serce drugiemu człowiekowi.

Aktualizacja: w okresie pandemii spotkania w noclegowni zostały zawieszone.