Wspólnota to miejsce, w którym możemy angażować się w różne aktywności, ale też przestrzeń, gdzie możemy wyjść z własną inicjatywą, zapraszając innych do udziału w niej. 

W związku z reżimem epidemiologicznym większość naszych inicjatyw jest zawieszona i zależy od aktualnych przepisów sanitarnych. Żywy Różaniec działa w standardowej odsłonie.

„Adoracja na Hirszfelda” to modlitwa prowadzona przed Najświętszym Sakramentem w budynku szpitala onkologicznego przy ulicy Hirszfelda we Wrocławiu.

Modlitwa organizowana jest mniej więcej raz na trzy tygodnie. W adoracji biorą udział 2-4 osoby prowadzące modlitwę (prowadzący + osoba grająca na gitarze/skrzypcach) oraz pozostali uczestnicy wspólnoty, którzy wspólnie modlą się tam razem z nami i z pacjentami.  

Adoracja przebiega według przygotowanego wcześniej planu (uwzględniającego inspirację Ducha Świętego w trakcie adoracji 🙂 ) zawierającego takie elementy jak: modlitwa do Ducha Świętego, gra i śpiew, rozważanie Pisma Świętego, modlitwa psalmami, dziękczynienie/uwielbienie, prośby, litanie…

W adoracji uczestniczą m.in. osoby z  diakonii muzycznej i diakonii modlitwy oraz z grupek dzielenia.

Na adorację może przyjść każdy, kto tylko ma w sercu pragnienie adorowania Pana Jezusa :), czy pomoc chorym. Każdy może się włączyć w takie części modlitwy jak wyrażenie jakiejś prośby lub dziękczynienia czy też towarzyszyć nam w niej poprzez grę na instrumencie, wspólne prowadzenie modlitwy lub napisanie rozważań – trzy ostatnie aktywności trzeba wcześniej skonsultować z głównym koordynatorem inicjatywy.

Współpracujemy z kapelanem szpitala onkologicznego, który posługuje tu na co dzień, odprawia Msze Święte oraz prowadzi m.in. różaniec, litanie, adoracje itp.

Idea adoracji na Hirszfelda narodziła się w 2016 roku i wiąże się z historią naszej koleżanki ze Wspólnoty – Asi Sawy, która leczyła się w tym szpitalu. Przebywając tam już dłuższy czas, zdradziła nam w jednej z rozmów, że tęskni za naszymi spotkaniami modlitewnymi. Wtedy grupa osób z naszej Wspólnoty postanowiła przyjść do niej i poprowadzić modlitwę na miejscu. Jak wspomina Asia, było to dla niej przepiękne doświadczenie. Poruszyło też innych jej uczestników. Postanowiliśmy wówczas kontynuować tę inicjatywę, organizując taką modlitwę dla pozostałych pacjentów szpitala. Asia do dziś wspiera to dzieło swoją modlitwą.

Celem adoracji jest doprowadzenie pacjentów szpitala do bliższej relacji z Chrystusem. Podczas przygotowań i adoracji realnie doświadczamy żywej obecności Boga. Bez Jego łaski i błogosławieństwa nie byłoby tej inicjatywy. To On powołuje kolejne osoby do prowadzenia tej adoracji.

Modlić się z Maryją

 

Terminarz modlitwy razem z intencjami

Wszyscy znamy tę modlitwę: powtarzane „Ojcze nas”, „Zdrowaś Mario” i „Chwała Ojcu” – oto cała „techniczna” strona modlitwy różańcowej. Jest to modlitwa tak prosta, że może ją odmawiać nawet dziecko. Dla wielu jest ona jednak trudna i niezrozumiała. Bo jak można równocześnie powtarzając słowa, np. „Zdrowaś Mario”, medytować nad tajemnicami z życia Jezusa? Po co tak czynić? Czy nie lepiej medytować bez powtarzania wyuczonych na pamięć modlitw?

Inni znowu twierdzą, że jest to modlitwa dla starszych kobiet. Niejednemu przecież z nas pozostał w pamięci obraz własnej babci siedzącej całymi godzinami przy piecu i przesuwającej leniwie w palcach nanizane na nitkę różańcowe paciorki. Do tego stopnia przypisujemy tę modlitwę ludziom starszym, że widok różańca w ręku młodego człowieka dziwi, a nawet wzbudza na twarzy lekki uśmiech.

Są również i tacy, którzy twierdzą, że praktyka modlitwy różańcowej pochodzi z religii Wschodu: hinduizmu czy buddyzmu i stawiają ją na równi z pogańskimi, powtarzanymi wielokrotnie, mantrami.

Czym zatem jest ta modlitwa? Dlaczego wzbudza tyle kontrowersji i mylnych sądów? Spróbujmy prześledzić historię tej modlitwy, zbadajmy jej głębię i kryjące się pod pozorem prostoty bogactwo.

 

Warsztaty dla kobiet i mężczyzn

W czasach zacierania się różnic między płciami, stawiania znaku równości między kobiecością a męskością, problemów z własną tożsamością i poczuciem własnej wartości zapraszamy na warsztaty, które w atrakcyjny sposób mówią o ludzkiej godności oraz o Bożym Planie, wpisanym życie każdego z nas.

Doceniając różnice między płciami, zapraszamy mężczyzn, aby wspólnie mogli odkrywać źródło swojej siły oraz zastanowić się, jaka jest rola wierzącego mężczyzny w świecie. Zapraszamy także kobiety, aby na nowo odkryły piękno i wartość swojej kobiecości, która jest tak potrzebna dzisiejszemu światu  – rodzinie, osobom, z którymi spotykamy się na płaszczyźnie zawodowej i Kościołowi.

Inicjatywa ta już od kilku lat cieszy się sporym zainteresowaniem. KiM odbywa się zwykle w okresie wiosenno-letnim. Plan spotkań jest zróżnicowany, każdego roku inny, a prowadzący to specjaliści w zakresie rozwoju osobistego, duchowego, relacji i komunikacji. Warsztaty to czas pracy nad sobą oraz odpoczynku, a także zawierania nowych znajomości. To przede wszystkim czas – którego na co dzień nam brakuje – na zwolnienie tempa, zastanowienie się nad sobą.

Wdzięczni za nasze talenty, którymi obdarzył nas Bóg Stwórca, chcemy rozwijać się i działać dla dobra naszej Wspólnoty oraz Kościoła. W oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła Katolickiego chcemy coraz lepiej poznawać Boga i wyrażać to poprzez słowo, ruch, muzykę i barwy. 

Zapraszamy na nasze spotkania wszystkie osoby uzdolnione artystycznie: teatralnie, muzycznie, plastycznie, fotograficznie, tanecznie i literacko.
Czas: środa, godz. 17:00, miejsce: pl. Katedralny 4. 

Kontakt: saranortheast@gmail.com

W grudniu 2019 roku powstała nowa inicjatywa: „Wyjścia do Bezdomnych”.

Nasz asystent ks. Rajmund Pietkiewicz otrzymał propozycję poprowadzenia rekolekcji wielkopostnych w noclegowni dla bezdomnych w 2021 roku. Aby przybliżyć nam problem bezdomności, zaprosił na spotkanie Rady Wspólnoty ks. Ryszarda Zawadzkiego, który już od kilkunastu lat posługuje wśród bezdomnych. Ks. Ryszard organizuje spotkania w noclegowni przy ulicy Małachowskiego, gdzie służy jako kapłan, odprawiając Eucharystię oraz spowiadając mieszkańców ośrodka.

Jako Diakonia Ewangelizacyjna wspólnie z innymi członkami Wspólnoty „Droga” podjęliśmy współpracę z ks. Ryszardem.  Posługujemy wśród bezdomnych podczas comiesięcznej Eucharystii oraz prowadząc animacje i prezentując umiejętności grupy twórczej. W tej inicjatywie wspomagają nas też inne diakonie i członkowie wspólnoty zrzeszeni w takich grupach jak:

  • Liturgiczna Służba Ołtarza,
  • Diakonia Muzyczna,
  • Grupa Twórcza,
  • wszyscy chętni, którzy chcą ofiarować swój czas i serce drugiemu człowiekowi.