Ze względu na to, że nie chcemy być w życiu jedynie statystami, niemymi świadkami wydarzeń rozgrywających się tuż obok nas, postanowiliśmy stworzyć wspólnotę adresowaną do absolwentów, osób pracujących i rodzin, które tak jak i my noszą w sobie pragnienie rozwoju swojego życia duchowego, wspólnoty z ludźmi wierzącymi oraz chęć służenia innym czynem i modlitwą.

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą „Droga” założoną 7 października 2009 roku przez osoby wywodzące się ze środowiska wrocławskich duszpasterstw akademickich. Pobudzeni przez Ducha Świętego pragnęliśmy wspólnie kontynuować formację chrześcijańską i włączyć się w dzieło Ewangelizacji. Nazwa naszej Wspólnoty została zaczerpnięta z fragmentu Dziejów Apostolskich (Dz. 9, 2), w których pierwszych chrześcijan nazywa się „zwolennikami tej drogi”, co oznacza sposób życia zgodny z nauką Chrystusa i naśladowanie Go.

Nasza formacja opiera się na trzech filarach: Słowie Bożym, Eucharystii oraz modlitwie, co inspiruje nas do wzajemnej służby i podejmowania dzieł ewangelizacji. Relacje we Wspólnocie budujemy w oparciu o chrześcijańską miłość, braterstwo i odpowiedzialność.