Członkowie naszej Wspólnoty mogą przystąpić do przymierza, które zawierane jest na określony czas i odnawiane co roku w rocznicę powstania Wspólnoty. Przymierze to szczególna forma zobowiązania wobec Boga i Wspólnoty.

Przystąpienie do przymierza zacieśnia więź, buduje jedność i sprzyja pełniejszemu zaangażowaniu się w życie Kościoła. Podejmowane zobowiązania pozwalają umacniać się w wierze i rozwijać swoje życie duchowe w łączności ze Wspólnotą. Do przymierza może przystąpić każda osoba, która czuje się związana ze Wspólnotą “Droga”. Jest to akt dobrowolny. Członkowie Wspólnoty, którzy nie podjęli się przystąpienia do przymierza, również  uczestniczą we wszystkich spotkaniach i wydarzeniach, tak jak osoby będące w przymierzu.

Preambuła

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą „Droga” założoną 7 października 2009 roku, przez osoby wywodzące się ze środowiska wrocławskich duszpasterstw akademickich. Pobudzeni przez Ducha Świętego pragnęliśmy wspólnie kontynuować formację chrześcijańską i włączyć się w dzieło Ewangelizacji. Nazwa naszej Wspólnoty została zaczerpnięta z fragmentu Dziejów Apostolskich (Dz. 9, 2), w których pierwszych chrześcijan nazywa się „zwolennikami tej drogi”, co oznacza sposób życia zgodny z nauką Chrystusa i naśladowanie Go.

 

 1. Formacja i ewangelizacja

Nasza formacja opiera się na trzech filarach: Słowie Bożym, Eucharystii oraz modlitwie, co inspiruje nas do wzajemnej służby i podejmowania dzieł ewangelizacji. Relacje we Wspólnocie budujemy w oparciu o chrześcijańską miłość, braterstwo i odpowiedzialność.

 1. Członkowie Wspólnoty

Członkami naszej Wspólnoty są osoby świeckie stanu wolnego i rodziny.

 1. Lider

Wspólnocie przewodzi świecki lider wybierany przez członków Wspólnoty, którzy są w Przymierzu.

 1. Asystenci

Nad formacją duchową Wspólnoty czuwają asystenci kościelni, wyznaczeni przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego, którzy są znakiem łączności Wspólnoty z Kościołem Katolickim.

 1. Zobowiązania

Jako członkowie Wspólnoty zobowiązujemy się do:

 • uczestniczenia w spotkaniach wspólnotowych,
 • uczestniczenia w spotkaniach małych grup lub służby w diakonii,
 • udziału w rekolekcjach wspólnotowych (przynajmniej raz w roku),
 • codziennej modlitwy, w tym za Wspólnotę,
 • codziennej lektury i rozważania Pisma Świętego,
 • częstego korzystania z sakramentów świętych,
 • ofiarności na rzecz Wspólnoty,
 • służby na rzecz Wspólnoty poprzez zaangażowanie w jej dzieła.

 

Całą naszą Wspólnotę i wszystkich jej członków oraz asystentów kościelnych powierzamy matczynej opiece Niepokalanej Dziewicy,
którą pragniemy naśladować
w zaufaniu Bogu,
umiłowaniu i naśladowaniu Chrystusa, miłości bliźniego,
rozważaniu Słowa Bożego,
modlitwie oraz ewangelizacji.

Przymierze zawierane jest na czas określony i odnawiane co roku w rocznicę powstania Wspólnoty.