Diakonia to element struktury Wspólnoty, do której należą poszczególni jej członkowie. Mając różne umiejętności i talenty, chcemy dzielić się nimi, posługując w diakoniach. Diakonia to także miejsce formacji i rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i współpracy poszczególnych diakonii nasza Wspólnota może prawidłowo funkcjonować. 

Małe grupki są niezwykle istotnym elementem formacji duchowej w naszej Wspólnocie. Spotykamy się średnio co trzy tygodnie, aby wzrastać w wierze, ufności i miłości do Boga i do człowieka. W ich trakcie rozważamy fragmenty Pisma Świętego, zawierzając się opiece Ducha Świętego, prosząc Go, aby nas ożywił i prowadził, byśmy mogli właściwie je zrozumieć, przyjąć, a następnie żyć nim i dzielić się z nimi. Aby to mogło się urzeczywistnić, rozmawiamy o tym, co Bóg do nas mówi, w jaki sposób w nas działa i jak się do tego odnosimy. Każdy z nas ma inną wrażliwość, inne doświadczenia i inną relację z Panem, przez co wymiana spostrzeżeń, dzielenie się tym, jak przeżywamy Jego obecność w naszym życiu i jak odpowiadamy na Jego miłość, jest bardzo wartościowe, otwierające nie tylko oczy, ale i nasze serca na głębię Stwórcy. 

We Wspólnocie mamy grupki koedukacyjne i małżeńsko-rodzinne. Czasami zawiązują się też grupki wyłącznie żeńskie lub męskie. Grupka dzielenia liczy średnio ok. 4-8 osób lub składa się z 3-5 małżeństw, które spotykają się średnio co 3-4 tygodnie. 

Grupkę dzielenia prowadzi animator. Dołączenie do niej wiąże się z przestrzeganiem pewnych zasad:

 1. To, co zostało powiedziane podczas spotkania, a co dotyczy spraw osobistych osoby dzielącej się, nie wychodzi poza to grono osób.
 2. Uczestnicy spotkania nie przerywają sobie nawzajem, nie wchodzą innym w słowo (prymat słuchania nad mówieniem).
 3. Uczestnicy spotkania nie oceniają się (prymat zrozumienia nad osądzaniem).
 4. Uczestnicy spotkania nie dyskutują nad kwestią poruszoną przez inną osobę, jeśli nie wyraziła wprost takiej prośby (prymat dzielenia nad dyskutowaniem).
 5. Jeżeli uczestnik grupki  w danym dniu nie chce się dzielić sobą, nie ma takiego obowiązku.

Życie we wspólnocie jest pełniejsze, jeśli możemy dzielić się sobą, rozmawiać i wspólnie przeżywać spotkanie z Bogiem. Dzięki temu umacniamy się w wierze, lepiej rozumiemy i dajemy świadectwo. 

Zapraszamy do naszych grupek dzielenia (co jest możliwe w każdej chwili, bo nieustannie powstają nowe) oraz do czynnego uczestnictwa w nich.

Zapisy prowadzi Paweł Kiełbiński: tel. 600 021 040, male.grupy@wspolnota-droga.pl

Diakonia Medialna powstała po to, by zgromadzić w jednym miejscu osoby, które, służąc swoimi talentami, zadbają o to, by informacja o inicjatywach podejmowanych przez Wspólnotę “Droga” mogła dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. 

Naszym celem jest m.in. promocja wydarzeń poprzez stworzenie oprawy graficznej oraz tekstu, który będzie przekazywał istotne informacje w sposób jasny i ciekawy oraz prowadzenie strony internetowej i fanpage’a na facebooku.

Nasze działanie mają również na celu utrwalenie tego, co za nami: zajmujemy się nagrywaniem kazań i konferencji, a nasze wyjazdy i spotkania dokumentujemy na zdjęciach. Pragniemy, by owoce naszej pracy służyły członkom Wspólnoty oraz pokazywały, kim jesteśmy i co robimy tym, którzy nas jeszcze nie znają.  

Naszym zespół składa się ze specjalistów (choć w większości amatorów) z następujących dziedzin: 

 • grafika, który łączy obraz z treścią w sposób miły dla oka, 
 • skryby, który skrzętnie gromadzi informacje, by móc je potem udostępnić,
 • literata, który ujmie piękne w słowach każde wydarzenie,
 • redaktora, który czuwa nad poprawnością przekazywanej treści,
 • marketingowca, który wykorzystując przygotowane materiały, realizuje opracowaną wcześniej strategię promocji,
 • montażysty obrazu i dźwięku, który z nagrań tworzy materiał gotowy do udostępnienia,
 • fotografa, który potrafi uchwycić odpowiedni moment i zamknąć go w kadrze,
 • informatyka, dla którego prowadzenie strony internetowej nie ma tajemnic.

Zdarza się też, że jedna osoba jest odpowiedzialna za kilka z wyżej wymienionych aktywności!

Nasze grono chętnie przygarnie kolejnego specjalistę albo pozwoli odkryć mu umiejętności, o których istnieniu do tej pory nie miał pojęcia! 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez facebooka.

Dodatkowe informacje uzyskacie u Tomka, który obecnie jest szefem diakonii medialnej.

Modlitwa w tradycji chrześcijańskiej to skierowanie swoich słów lub myśli do Boga.

Stanowi podstawę naszej wiary, ponieważ dzięki niej wyrażamy naszą miłość i oddanie, prosimy o miłosierdzie  i zbawienie, a także dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski.

Modlitwa buduje Wspólnotę Kościoła. 

Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu,
pozostawać w milczącym słuchaniu Jego słowa, pozwalać Mu odbić się echem w sercu. 

(JP II, Rzym, 15.08.2000). 

To właśnie robimy…. 🙂 

Diakonia modlitwy obejmuje trzy obszary:

 • spotkania modlitewne,
 • modlitwę wspólnotową,
 • modlitwę wstawienniczą.

Spotkania modlitewne członków diakonii odbywają się cyklicznie co trzy tygodnie w czwartek o godz. 18:00, informacje o miejscu spotkania znajdują się w zakładce “aktualności”.

W ich trakcie:

 • pogłębiamy formację np. poprzez dzielenie się Słowem Bożym, 
 • wspólnie modlimy w powierzonych nam intencjach,
 • przygotowujemy modlitwę wspólnotową,
 • poruszamy kwestie organizacyjne dotyczące diakonii,
 • integrujemy się.

Diakonia modli się w następujących stałych  intencjach:

 • za wszystkie osoby należące do Wspólnoty „Droga”,
 • za osoby nie będące w związkach – o rozeznanie powołania życiowego,
 • za małżeństwa i ich dzieci – o wzrastanie w miłości do Boga i do siebie nawzajem,
 • za kapłanów – o niesłabnący żar ducha w kapłańskiej posłudze,
 • za wszelkie dzieła, które podejmuje Wspólnota, dzięki czemu „pośrednio” angażujemy się w każdą jej inicjatywę.

Oprócz intencji stałych diakonia modli się w intencjach przysyłanych za pomocą formularza:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLflA8n0QbxUEgpVK1IAuxPnP7xau1k-UgcYf71tZ6T3CW2Q/formResponse 

Każdy, kto potrzebuje modlitwy w jakiejś intencji, może wysłać ją do nas anonimowo. Modlimy się wówczas za tę osobę/sprawę przez 7 dni (jeśli istnieje potrzeba, by dłużej się modlić w danej intencji, wystarczy ponownie wypełnić formularz).

Diakonia modlitwy prowadzi modlitwę wspólnotową, która odbywa się co miesiąc w pierwsze wtorki miesiąca, tuż po Eucharystii o godz.19.00. Nie ma określonego schematu – w zależności od okresu roku liturgicznego może mieć charakter radosny, adoracyjny, kontemplacyjny lub tematyczny (np. modlitwa za zmarłych 1 listopada). Modlitwa wspólnotowa zawsze ma miejsce przy wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Przygotowujemy oprawę muzyczną Mszy Świętych w Drodze. Liturgia ma na celu oddanie chwały Bogu i uświęcenie człowieka – o to właśnie staramy się jako muzyczni. Przygotowujemy pieśni, najlepiej jak potrafimy, by poprzez nasze talenty chwalić Boga i służyć Wspólnocie.

Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 17:50  w budynku przy ul. Katedralnej 4, w sali numer 15.

Na próbie zawsze obecny jest prowadzący – osoba odpowiedzialna za przygotowanie śpiewu tego dnia. Pieśni dobieramy pod kątem Liturgii Słowa i okresu liturgicznego. Dbamy też o muzyczną różnorodność – od piosenek oazowych po chorał gregoriański. Czasem śpiewamy z instrumentami (gitara, flet), a czasem a cappella.

Współpracujemy z Diakonią Modlitwy oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza. Korzystamy też z pomocy osób odpowiedzialnych za slajdy. Wsłuchujemy się w potrzeby Wspólnoty – z nich wyrosło kolędowanie czy wspólna modlitwa śpiewem po Mszy Świętej. Staramy się też rozwijać własne talenty, organizując warsztaty muzyczne.

Zapraszamy wszystkie chętne głosy i instrumenty! Można przyjść na próbę lub skontaktować się z szefową diakonii – Magdą.

Szefem diakonii organizacyjnej jest Basia.

Celem diakonii organizacyjnej jest dbanie o „porządek” – o jednowątkowość, spójność decyzji, stawianie czoła entropii oraz zadbanie o agape po mszach wspólnotowych (we wtorki).

Diakonia działa w sposób bardzo dyskretny, często nie widać jej działań, zauważa się je dopiero post factum. Nie widać, co robi, ale jak tego nie zrobi, to widać. 😉

Do głównych zadań diakonii organizacyjnej należy:

 • organizacja wydarzeń wspólnotowych, takich jak np. rekolekcje, wigilia, różne cykliczne spotkania itp.,
 • pomoc w ich koordynacji i organizacji,
 • zadbanie o agape po mszy (zakupy, przygotowanie poczęstunku),
 • czuwanie nad pozostawieniem porządku w sali po spotkaniach,
 • koordynacja rezerwacji salek na spotkania pod „4”,
 • inne bieżące prace zlecane.

Spotkania diakonii odbywają się co wtorek o godzinie 18:00 w sali nr 15.

Aby dołączyć do diakonii, wystarczy skontaktować się z Basią (organizacyjna 📧 wspolnota-droga.pl) lub liderem Wspólnoty.

Zapraszamy do nas – każde ręce się przydadzą. 🙂

Ecclesia de Eucharistia vivit – „Kościół żyje dzięki Eucharystii”

Dzięki Eucharystii żyje też nasz mały kawałek Kościoła – Wspólnota „Droga”. Cotygodniowa msza święta jest fundamentem naszego życia wspólnotowego. Liturgiczna Służba Ołtarza pełni konkretną i niezbędną posługę we Wspólnocie – jej członkowie troszczą się o to, co potrzebne do sprawowania Najświętszej Ofiary: przygotowują kościół, księgi, szaty i sprzęty liturgiczne oraz dary ofiarne, a także asystują celebransom, czytają Słowo Boże i śpiewają psalmy.

Możliwość posługiwania przy ołtarzu, na którym uobecnia się Ofiara Chrystusa, to wielka łaska, ale też odpowiedzialne zadanie. Dlatego staramy się dbać o znajomość przepisów liturgicznych oraz o prawidłowe i godne wykonywanie wszystkich powierzonych nam czynności.

Jeśli chcesz mieć swój udział w tym, aby Liturgia Eucharystyczna mogła być dobrze przygotowana i pięknie sprawowana, zapraszamy do grona LSO. Pierwsze kroki skieruj do zakrystii przed lub po mszy św. Po przeszkoleniu będziesz mógł razem z nami służyć ad maiorem Dei gloriam – „na większą chwałę Bożą”. Im będzie nas więcej, tym lepiej będziemy mogli przygotować asystę liturgiczną.

Służba ministrancka to też forma duchowego zaciągnięcia się do wojska Jezusa Chrystusa. Jak głosi hymn ministrancki: „chcemy być rycerzami Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata”. Alba – biała szata, którą nosimy podczas liturgii, jest symbolem oczyszczenia z brudu grzechu – dlatego stojąc blisko ołtarza, zawsze chcemy być godni do niego przystępować.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!

Ceremoniarz Liturgicznej Służby Ołtarza
– Roman Szalast