Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą młodych ludzi (24+), którzy w żywy sposób pragną uczestniczyć w życiu Kościoła. Ponieważ pragniemy nie być jedynie statystami, niemymi świadkami wydarzeń rozgrywających się tuż obok nas, postanowiliśmy stworzyć wspólnotę adresowaną do absolwentów, osób pracujących i ludzi w wieku poakademickim, którzy tak jak i my mają żywe pragnienie rozwoju swojego życia duchowego, potrzebę wspólnoty ludzi wierzących oraz chęć służenia innym czynem i modlitwą.

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie.

Dz 2,42

Poznawanie Pisma Świętego, odkrywanie i doświadczenie wspólnotowej Eucharystii, rozwój modlitwy osobistej oraz życie w relacjach z ludźmi o podobnych wartościach – to fundament formacji w naszej Wspólnocie.

Zależy nam na tym, by w świecie pełnym podziałów zachować żywą wiarę, chrześcijańską nadzieję i gorliwość misyjną pierwszych chrześcijan.

Jednym z naszych największych pragnień jest stabilna wspólnota, która będzie rozwijać się wraz z nami, pozwalając jednocześnie realizować się w powołaniu do życia rodzinnego, prowadzić czynne życie zawodowe i podejmować kolejne inicjatywy w duchu ewangelizacji.

Zapraszamy do nas innych, podobnych nam ludzi zarówno z doświadczeniem Duszpasterstwa Akademickiego, jak i bez niego, którzy nie należą obecnie do żadnej wspólnoty, a mają pragnienie, aby móc się formować i działać razem!

Obecnie spotykamy się w każdy wtorek o godz. 18:30 w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 (kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła).

Plan spotkań wtorkowych:

  • 18:30 przygotowanie Eucharystii
  • 19:00 Eucharystia.
  • 20:00 Formacja – modlitwa wspólnotowa lub rozważanie Słowa Bożego (naprzemiennie).